Priser

Priser

Prisen afhænger af mængden af arbejde og arbejdstimer og er svært at fastsætte 100%, men priser starter fra 950 kr og kommer an på projektets størrelse og leveringsformer.

Ofte lægger et mellemstørrelse projekt på 3-5000 kr for 3-4 høj kvalitets renderinger. Vi anbefaler at kontakte os med så mange detaljer som muligt for at give en korrekt pris og tidshorisont.

 

*alle priser er ex moms.